Proiect

Stagii de practică pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Dezvoltarea de competente profesionale cerute pe piata muncii si cresterea gradului de ocupare pentru studentii Facultatii de Stiinte din cadrul Universitatii din Craiova. Proiectul faciliteaza dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor in cadrul stagiilor de practica, orientarea lor in cariera si promovarea parteneriatelor ce faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa. Grupul tinta este alcatuit din 250 de studenti ai Facultatii de Stiinte ( 50 de studenti de la Departamentul de Fizica,50 de la Geografie,50 de la Matematica, 50 de la Informatica si 50 de la Departamentul Chimie. In cadrul proiectului, studentii grupului tinta vor beneficia de de stagii de practica organizate la angajatori care au rezultate deosebite in activitate,de vizite de studii la intreprinderi performante,de subventii si premii. Beneficiile pe termen lung ale proiectului: – va creste calitatea pregatirii profesionale a absolventilor Universitatii din Craiova- va creste numarul absolventilor cu studii superioare care isi gasesc un loc de munca in 6 luni de la finalizarea studiilor – va creste productivitatea muncii in intreprinderile ce vor angaja studentii participanti la activitatile din prezentul proiect (avand deprinderi de munca formate in timpul stagiilor de practica, dupa angajare, studentii vor participa activ la activitatea economica a intreprinderii fara a mai fi nevoie de stagii de instruire prealabila. – va creste numarul de persoane cu un traseu profesional optim ( studentii din grupul tinta vor beneficia de cunoasterea conditiilor de munca la potentialii angajatori).

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Cresterea competentelor profesionale cerute pe piata muncii pentru 250 de studenti ai Facultatii de Stiinte din cadrul Universitatii din Craiova( ( 50 de studenti de la Departamentul de Fizica,50 de la Geografie,50 de la Matematica, 50 de la Informatica si 50 de la Departamentul Chimie). Acest obiectiv va fi realizat prin implementarea activitatii Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica si contribuie la realizarea indicatorului 4S129 – Studenti ce beneficiaza de sprijin in tranzitia de la scoala la viata activa. Prin participarea la stagiile de practica, studentii vor dobandi aptitudinile de munca cerute de angajatori si astfel le va fi facilitata incadrarea in munca.
2. Realizarea unei retele de colaborare in domeniul ocuparii si formarii profesionale . Indeplinirea acestui obiectiv va contribui la realizarea indicatorului 4S129-Studenti ce beneficiaza de sprijin in tranzitia de la scoala la viata activa si 4S116- Studenti care isi gasesc un loc de munca la incetarea activitatii de formare.
3. Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a 250 de studenti ai Facultatii de Stiinte din cadrul Universitatii din Craiova prin stagii de practica performante, vizite de studii si participarea la intalniri cu potentiali angajatori. Realizarea acestui obiectiv va contribui la indeplinirea indicatorului 4S116 – Studenti care isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant
4. Constientizare grupului tinta (250 de studenti ai Universitatii din Craiova) de necesitatea promovarii dezvoltarii durabile si a protectiei biodiversitatii . Realizarea acestui obiectiv se va face prin desfasurarea workshop-ului pe tema ” Masuri active de protejare a mediului inconjurator”.
Rezultate așteptate:
Nr. crt. Detalii rezultat
1 250 de studenti ai Facultatii de Stiinte,din cadrul Universitatii din Craiova, sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa. Cei 250 de studenti (din care 10 din mediul rural) vor beneficia de stagii de practica performante, de vizite de studiu, de intalniri cu potentiali angajatori 250 de studenti participanti la stagii de practica subventionate prin proiect 250 rapoarte de practica Rezultatul va fi realizat prin implementarea activitatii Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica si este corelat cu indicatorul – 4S129 – Studenti ce beneficiaza de sprijin in tranzitia de la scoala la viata activa
2 Cel putin 180 de studenti din grupul tinta (72%) vor dobandi o calificare relevanta pe piata muncii. Cei 250 de studenti din grupul tinta vor dobandi competente profesionale crescute in urma realizarii stagiilor de practica si vor beneficia de consiliere si orientare profesionala. Rezultatul va fi realizat prin implementarea activitatii Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica si este corelat cu indicatorul – 4S115 -Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant,
3 O retea de colaborare in domeniul ocuparii si formarii profesionale. Reteaua va cuprinde Universitatea din Craiova si potentialii angajatori din Regiunea S-V Oltenia. In cadrul retelei se va face schimb de informatii cu privire la necesarul de forta de munca si de competente profesionale. Periodic se vor organiza intalniri intre reprezentanti ai retelei si studentii din grupul tinta in vederea identificarii oportunitatilor de angajare. Rezultatul va contribui la realizarea indicatorului 4S129-Studenti ce beneficiaza de sprijin in tranzitia de la scoala la viata activa si 4S116- Studenti care isi gasesc un loc de munca la incetarea activitatii de formare
4 Cel putin 110 studenti din grupul tinta (44%) isi vor gasi un loc de munca dupa finalizarea studiilor. Rezultatul este atins prin implementarea activitatilor Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica si Realizarea unei retele de colaborare in domeniul ocuparii si formarii profesionale; Rezultatul este corelat cu indicatorul 4S116-Cursanți/ studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant
5 Informarea si publicitatea proiectului: un site web, o conferinta de lansare a proiectului, o conferinta de finalizare a proiectului, 500 de pliante informative, 2 roll-up-uri, 2 conferinte de presa
Share: