Anunț POCU 90/16.3/16.4-106711, în mediul online

În contextul instituirii stării de urgență în România, conform,

  1. Instrucțiunilor 4/12.03.2020 și 5/19.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020,
  2. Deciziei Consiliului de Administrație al Universității din Craiova, din data de 12.03.2020 prin care s-a hotărât suspendarea activităților didactice directe, precum și a tuturor activităților conexe (conferințe științifice, concursuri studențești/școlare, evenimente culturale, artistice și sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public etc.) până la data de 31.03.2020, în perioada 13-31.03.2020 activitățile didactice desfășurându-se în regim online utilizând platforma EvStud sau platformele de e-learning,
  3. Deciziei Directorului General AM POCU din data de 13.03.2020 privind aplicarea unor măsuri care se impun în cadrul implementării POCU,
  4. Decretului 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin care se limitează dreptul la învățătură și libertatea economică,
  5. Ordonanțe militare nr. 1/17.03.2020, privind măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în M.O. nr.219/18.03.2020
  6. Documentelor emise de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, constituit prin HG 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și de toate autoritățile publice implicate în gestionarea riscului de răspundere a infecției cu COVID-19

echipa de implementare a Proiectului Stagii de practică pentru studenții Facultății de Științe (POCU 90/16.3/16.4-106711) anunță continuarea activităților în mediul online.

Lect. univ. dr. Mihaela Tinca Udriştioiu

Manager proiect

 

 

Share:

Lect. univ. dr. Claudiu Ionuț POPÎRLAN